Mijn naam is Bianca, geboren in de zomer van 1969, ik ben getrouwd met Annemarie en samen wonen wij in een heerlijk appartement nabij het centrum van Eindhoven. In onze woning heb ik een fijne praktijkruimte gerealiseerd waar we in alle rust samen kunnen praten en werken. Daarnaast huur ik een ruimte en bestaat de mogelijkheid om bij jou thuis af te spreken.

 

Ik ben Toegepast Psycholoog/ Psychosociaal Therapeut, Kindbehartiger en SCHIP-therapeut en heb een achtergrond in het speciaal onderwijs. Vanuit mijn werk op school en verdere specialisaties in de afgelopen jaren heb ik ontdekt dat ik voor kinderen/ jongeren (en hun ouders) meer wil kunnen betekenen.

Daarom de start van een eigen praktijk.

Verbinding en vertrouwen zijn de bakens in mijn eigen bestaan. Ik kijk vanuit een humanistische en holistische visie naar de wereld om mij heen. Dat betekent dat mijn mensbeeld is gebaseerd op individuele vrijheid, betrokkenheid en rechtvaardigheid.

 

Daarnaast is de samenhang van diverse  gebeurtenissen, situaties en achtergronden, waardoor je gedachten, gevoelens en gedrag worden beïnvloed, bepalend voor je welzijn en welbevinden. Ik probeer daarom altijd te kijken naar de totaliteit van situaties en mensen als geheel. Uit balans raken met jezelf en je omgeving betekent dat de verbinding (tijdelijk) is verbroken. In wederzijds vertrouwen, waarbij ik jou centraal stel en oog heb voor de ervaringen die in jouw leven spelen of hebben gespeeld, gaan we stap voor stap zoeken naar- én werken aan herstel.

 

Ik werk vanuit een mensgerichte/ cliëntgerichte grondhouding.