MENS WORDEN

 

De basis van psychosociale therapie ligt in de cliëntgerichte grondhouding welke ik hanteer.

Dit betekent dat empathie, congruentie en onvoorwaardelijke aanvaarding ten grondslag liggen aan mijn manier van contact maken en werken met een ander.

 

Als psychosociaal therapeut ben ik gehouden aan de ethische code van de NFG en heb ik een beroepseed afgelegd. Uiteraard staat vertrouwelijkheid bovenaan (naast beroepsgeheim en AVG).

Je kunt er als cliënt dan ook altijd vanuit gaan dat jouw belangen voor míj van het grootste belang zijn.

 

Ik werk in principe niet volgens vastgestelde methodieken, protocollen of behandelplannen. We zoeken samen naar jouw verhaal, de (onderliggende) hulpvragen, de juiste manier van werken en naar de tijd die jij nodig hebt.