Kinderen hebben een eigen visie, een mening. Ze hebben het recht om deze visie en mening te geven volgens het Jeugdrecht en het Internationale Verdrag van de Rechten van het Kind, ookwel het Kinderrechtenverdrag genoemd. Het horen van- en in gesprek gaan met kinderen is een vak apart. Zeker bij scheiding, relatieproblemen of huiselijk geweld.

Voor kinderen onder de 10 jaar is het vaak prettig om hun mening vorm te geven op een spelende en bewegende manier. Kinderen in deze leeftijdsfase denken nog veel in beelden omdat hun rechter hersenhelft meer ontwikkeld is. Ze zijn creatiever en willen de wereld ervaren, in plaats van er over praten. Iedereen wordt als een beelddenker geboren. In de loop van de jaren leert men woorden en de ontwikkeling van de breinbalans is nog in volle gang. Dit stopt ongeveer rond het 10e levensjaar. Hierna blijft slechts een deel van de mensen een beelddenker. De werkwijze van de begeleiders die werken met Het Mattenspel is gebaseerd op deze ontwikkeling van het kinderbrein en het Mattenspel is ontwikkeld om inzicht te krijgen in de omgeving en de bijpassende beleving van het kind.

Het Mattenspel voor het kind in scheiding of met meerdere verblijfplaatsen.

voor verdere informatie zie: www.destemvanhetkind.nl