Een bachelor in de toegepaste psychologie heeft een (HBO-)opleiding psychologie gevolgd, waarbij de nadruk op het concrete, direct inzetbare en praktische aspect van de wetenschappelijke discipline ligt. Met andere woorden: een toegepast psycholoog is praktijkgericht opgeleid, dus met nadruk op het toepassen: begeleiden, coachen, trainen en adviseren.

 

Naast een brede aanpak met betrekking tot psychosociale therapie ligt mijn expertise in het begeleiden rondom verlies.

Je kunt op jonge leeftijd te maken krijgen met (een vorm van) verlies; je kunt bijvoorbeeld geconfronteerd worden met een (ernstige) ziekte of overlijden binnen je gezin of directe omgeving, te maken krijgen met echtscheiding van je ouders, of het moeten omgaan met je eigen ziekte of beperking en ervaren dat je anders bent dan anderen. Hierdoor wordt je veerkracht op de proef gesteld. Het is begrijpelijk dat je hiermee worstelt en dat anderen dat misschien wel merken aan je functioneren en gedrag. Het spreekt voor zich dat wanneer je te maken krijgt met een verlieservaring, een luisterend oor, herkenning en erkenning heel fijn is.

 

Naast individuele begeleiding bestaat begeleiding in (kleine) groepjes ook tot de mogelijkheden. Voor groepsbegeleiding wordt een traject op maat gemaakt en wordt gewerkt vanuit gezamenlijke ondersteuningsbehoeften, het delen van ervaringen en worden er verschillende (creatieve) werkvormen ingezet. 

 

Binnen de psychosociale therapie & begeleiding, werk ik veelal vanuit het HART-model: houvast-autonomie-rechtvaardigheidsgevoel-toekomstperspectief. Daarnaast is het IVRK leidend in mijn aanpak.

 

Voor het uitoefenen van mijn werk als Toegepast Psycholoog geldt een eigen beroepscode. Deze is uiteraard op te vragen.