Vanwege de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz | Kwaliteit van de zorg | Rijksoverheid.nl) zijn er diverse zaken wettelijk vastgesteld, waaronder een klachtenregeling, meldplicht rondom calamiteiten (calamiteitenprotocol is aanwezig), het werken volgens de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (https://www.de-nfg.nl/images/pdf/protocol-meldcode.pdf)en het borgen van privacy.

JongerenbegeleidingESTA voldoet aan al deze eisen.

 

Tijdens de behandeling of begeleiding kan er iets mis gaan. Indien je naar je eigen oordeel onzorgvuldig of verkeerd bent behandeld/begeleid, kun je een klacht indienen. Het is belangrijk dat je eerst zelf probeert om de klacht samen met je zorgverlener te bespreken en op te lossen. Het is ook mogelijk hierbij de vertrouwenspersoon* van de NFG in te schakelen. Als het niet lukt de klacht op te lossen, kun je een klacht indienen. 

Elke professionele zorgverlener is zelf verantwoordelijk om de regelgeving omtrent de Wkkgz  in orde te hebben. De meeste NFG-zorgverleners hebben ervoor gekozen om de afhandeling van klachten via de NFG te laten verlopen. 

Jongerenbegeleiding ESTA heeft dit via de NFG geregeld en is via de NFG aangesloten bij Quasir.

Jouw klacht dient volgens dit schema afgehandeld te worden.

Voor adresgegevens van de klachtenfunctionaris kun je contact opnemen met het NFG-secretariaat via het mailadres info@de-nfg.nl

 

Vertrouwenspersoon Dhr. Theo Splinter

tel: 06-46160403

vertrouwenspersoon@de-nfg.nl