Het is verdrietig om te zien dat je kind het moeilijk heeft. Je voelt je daarin vaak onmachtig, omdat de situatie complex is voor iedereen in het gezin, omdat je zelf op dit moment niet bij machte bent om iets aan de situatie te doen, of omdat de hulpvraag te specifiek is om hier als ouder op de juiste manier mee om te gaan. Soms is het ook zo, dat kinderen, en zéker jongeren, de ondersteuning van hun ouders zelf niet willen. Het is vaak ingewikkeld om juist bij elkaar de steun te vinden die nodig is. 

Voel je daarin dan niet schuldig, onbekwaam of gepasseerd, maar kijk wat op dit moment nodig is voor je kind. Soms is het fijn als een ander even 'mee kan kijken' en een helpende hand kan bieden. 

Vanuit mijn passie en drive in het werken met kinderen en jongeren, wil ik een betekenisvolle ondersteuning bieden. Daarom ben ik gestart met een eigen praktijk.

 

Psychosociale therapie krijgt, afhankelijk van de hulpvraag, vorm middels psychologische begeleiding, psycho-educatie, coaching en training.

Ik ben Toegepast Psycholoog  & Psychosociaal Therapeut en maak daarnaast binnen de individuele begeleiding gebruik van kennis en vaardigheden uit aanvullende scholing. Hiervoor heb ik o.a. de volgende cursussen gevolgd: 'psychopathologie en psychodiagnostiek bij kinderen', 'sociale psychologie', 'kinderpsychologie', 'aandachtsgerichte cognitieve therapie', 'korte oplossingsgerichte therapie' en 'mindfulness'.

 

Daarnaast heb ik in de afgelopen jaren aanvullende expertise opgedaan rondom begeleiding van kinderen en jongeren bij het omgaan met verlies.

Ik heb hiervoor de volgende trainingen gevolgd (bij het expertisecentrum van Riet Fiddelaers):

- 'gedeeld verdriet coach' (het samenstellen en begeleiden van een groep jongeren m.b.t. verlies door

   overlijden of echtscheiding)

- 'verlies in beeld' (een methodiek waarbij met behulp van duplo-poppetjes en andere materialen de

   verliessituatie van de (rouwende) cliënt wordt verbeeld)

- 'wie ben ik zonder jou' (individuele begeleiding gericht op omgaan met verlies)

- 'een pleister tegen tranen' (individuele begeleiding gericht op ziekte in het gezin)

- 'traumasensitief werken met kinderen en jongeren' (individuele begeleiding gericht op trauma’s die

   veroorzaakt worden door verliessituaties) 

- 'met mijn ziel onder de arm' (individuele begeleiding gericht op gestolde rouw/ trauma)

 

Ik maak naast gespreksvoering gebruik van een breed scala aan werkvormen, waarvoor ik een grote diversiteit aan materialen beschikbaar heb. Gebruik en verbruik van materialen zijn bij de kosten inbegrepen.

 

Ieder individueel begeleidingtraject zal, in overleg, op maat worden gemaakt. We bespreken samen de frequentie en tijdsduur.

Indien het nodig is door te verwijzen naar een andere vorm van hulpverlening zal ik dit tijdig bespreken.