praktijk voor psychosociale therapie & psychologische begeleiding

Kinderen & jongeren worden vaak te weinig gezien en gehoord waar het hen zélf aangaat. Dit kan zijn in een situatie waarin zij zich bekneld voelen of in een moeilijke fase in hun leven waaraan zij op dat moment zelf onvoldoende kunnen doen en daarom behoefte hebben aan een steunfiguur, extra begeleiding of een helpende hand.

 

Deze website is daarom gericht aan- en geschreven voor kinderen & jongeren zelf.

 

In tegenstelling tot het woord 'jongerenbegeleiding', richt ik mij vanuit mijn praktijk vanuit verschillende rollen op meerdere leeftijden:

Als Toegepast Psycholoog ben ik met name gespecialiseerd in (pré)pubers en jongeren (einde basisschool tot adolescentie/ jongvolwassenheid).

Als Kindbehartiger richt ik mij op alle kinderen van 0-18 jaar.

Als SCHIP-therapeut bied ik een traject aan ouders, gericht op het opnieuw met elkaar verbinden als partners in ouderschap na een scheiding.

 

jij wordt gezien! jij wordt gehoord!

  

Wat fijn dat je mijn website hebt gevonden! Dat betekent dat je op zoek bent naar extra ondersteuning omdat je even niet meer weet hoe het verder moet. Je zoekt een vertrouwenspersoon om mee te praten, je wilt graag meer over jezelf leren of je wilt begeleiding voor de dingen waar je het op dit moment moeilijk mee hebt in je leven. 

Jij staat op de eerste plaats en je bent van harte welkom!

 

In het menu kun je informatie vinden over de manier waarop ik graag met jou wil werken.

 


 

Een kindbehartiger is een belangenbehartiger, vertrouwens-persoon en ondersteuner voor het (minderjarig) kind tijdens of na een (echt)scheidingssituatie. Er wordt gewerkt vanuit het internationaal Verdrag voor de Rechten van het kind.

Kinderparticipatie wordt middels de rol van de Kindbehartiger voorop gezet en tegelijkertijd wordt kinderen bescherming geboden ten aanzien van de kwetsbare positie waarin zij zich bevinden. De Beroepscode Kindbehartiger is van kracht.

Verdere informatie kun je vinden in het menu.


Informatie voor ouders is te vinden in het menu.