praktijk voor psychosociale          therapie & psychologische            begeleiding voor jongeren en volwassenen

psychologische ondersteuning voor jongeren (prépubers-pubers-adolescenten)

 

Kinderen & jongeren worden vaak te weinig gezien en gehoord waar het hen zélf aangaat. Dit kan zijn in een situatie waarin zij zich bekneld voelen of in een moeilijke fase in hun leven waaraan zij op dat moment zelf onvoldoende kunnen doen en daarom behoefte hebben aan een steunfiguur, extra begeleiding of een helpende hand.

Als Toegepast Psycholoog ben ik met name gespecialiseerd in de begeleiding van (pré)pubers en jongeren (einde basisschool tot adolescentie/ jongvolwassenheid) bij uiteenlopende hulpvragen.

 

Deze website is daarom gedeeltelijk gericht aan én geschreven voor jongeren zelf.

 

 

psychosociale therapie en begeleiding voor (jong)volwassenen

 

In tegenstelling tot het woord 'jongerenbegeleiding', richt ik mij vanuit mijn praktijk vanuit verschillende rollen op meerdere leeftijden:

 

Als PsychoSociaal Therapeut ben ik opgeleid om vanuit een cliëntgerichte grondhouding mensen te ondersteunen bij het herstel van procesmatig functioneren en het hervinden van levensgeluk. Ik richt me in psychosociale therapie voornamelijk op hulpverlening voor (jong)volwassenen.

Als SCHIP-therapeut bied ik een traject aan partners, gericht op het opnieuw met elkaar verbinden als partners in ouderschap na een scheiding of om een relatie in zwaar weer nieuwe kansen te geven.

 

jij wordt gezien! jij wordt gehoord!

  

Wat fijn dat je mijn website hebt gevonden! Dat betekent dat je op zoek bent naar extra ondersteuning omdat je even niet meer weet hoe het verder moet. Je zoekt een vertrouwenspersoon om mee te praten, je wilt graag meer over jezelf leren of je wilt begeleiding voor de dingen waar je het op dit moment moeilijk mee hebt in je leven. 

Jij staat op de eerste plaats en je bent van harte welkom!

 

In het menu kun je informatie vinden over de manier waarop ik graag met jou wil werken.

 


begeleiding bij scheiding

 

Zowel bij kinderen, jongeren als volwassenen blijken veel psychosociale problemen o.a. voort te komen uit de gevolgen van een (echt)scheiding. Hiervoor is specifieke begeleiding mogelijk waarbij, indien gewenst, tevens samenwerking kan worden gezocht met een mediator en advocaten waarmee ik samenwerk. Begeleiding kan zowel individueel als in gezinsverband worden verzorgd.