Ondersteuning bij scheiding & relatieproblemen

                                                                

                                                               De SCHIP-aanpak

 

methode bij echtscheiding en relatieproblemen

 

SCHIP-aanpak

SCHIP-aanpak voorkomt (v)echtscheidingen

 

Relatieproblemen

 

Verkeert jouw relatie in slecht weer? Weet je niet hoe hier uit te komen? De communicatie krijg je niet meer goed op gang? Dan wordt het tijd om dieper te gaan. De SCHIP-aanpak krijgt boven water wat al te lang ondergedompeld is geweest. Samen leer je te luisteren naar de kwetsuren die je elkaar, onbedoeld maar toch, hebt aangedaan. Daarbij gaan jullie opnieuw met elkaar verbinden. Je leert je eigen en elkaars behoeftes kennen en hierover te praten.

Echtscheiding

 

Is het al te laat? Heb je besloten te gaan scheiden? Veertig procent van de huwelijken loopt op de klippen. Relaties die zich jarenlang opgebouwd hebben komen met een klap tot stilstand. Dat gaat je niet in de koude kleren zitten. Dat is rouw. Je hebt tijd en energie nodig om je relatie af te hechten en het gaat ook niet vanzelf.
Door het inzetten van de SCHIP-aanpak worden jullie geholpen om als partners zo goed mogelijk uit elkaar te gaan, zodat je verder kan als partners in ouderschap.

 

 

Een aanzienlijk deel van de scheidingen escaleert tot een vechtscheiding. Een ontwikkeling die doorgaans niet door de partners is gekozen, waarbij kinderen veelal de dupe zijn en waarin professionals vaak vastlopen. Scheiding genereert rouw. Deze rouw wordt meestal individueel beleefd. Niet zelden wordt voorbijgegaan aan wat beiden daadwerkelijk hebben verloren; het verlies van de relatie en het gezin. Het woord vechtscheiding heeft de focus op het conflict al in zich. De onderliggende verliesaspecten van de echtscheiding komen daardoor minder in beeld.

 

SCHIP is het acroniem voor: Samenkomen, Conflict- en Verliesverheldering, Helpend horen, Integratie en Partners in ouderschap.

Ooit zijn de (ex)partners vol goede moed aan hun relatie begonnen. Het zou in feite ook vanzelfsprekend moeten zijn dat, bij het mislopen van de relatie, deze ook samen in alle zorgvuldigheid en respect naar elkaar toe wordt beëindigd.

Het is misschien een van de meest hardnekkigste misvattingen dat ex-partners elkaar moeten loslaten. Dit is namelijk een onmogelijke opdracht aangezien je elkaar tot in lengte van dagen op alle hoogte en dieptepunten in het leven van je kinderen en van elkaar, gaat tegenkomen. Vandaar dat de

SCHIP-aanpak er met name op gericht is de ouders opnieuw met elkaar te verbinden. Een verbinding die recht doet aan de nieuw ontstane situatie. Het spreekt voor zich dat dit geen eenvoudige opdracht is. Het betekent hard werken en bovenal dat beiden gemotiveerd zijn om dit te bereiken. Maar als dit lukt worden de kinderen gevrijwaard van de keuze tussen papa of mama. Dit zou je toch ieder kind van gescheiden ouders gunnen. 

 

Voor eenieder die problemen ervaart in zijn/haar relatie kan de SCHIP-aanpak een reddingsboei zijn. Hierbij kan het gaan om verschillende soorten relaties. Of het nu een liefdesrelatie is, of een relatie met je kind of met je ouder, iedere relatie is ooit (zeer waarschijnlijk) goed gestart. Op enig moment zijn er barsten ontstaan. Uitgangspunt bij de SCHIP-aanpak is dat barsten in de relatie te lijmen zijn.

 

De SCHIP-aanpak is ontwikkeld als postrelationeel rouwtraject voor ex-partners met als uiteindelijk doel samen op te trekken als partners in ouderschap. In de praktijk doet de SCHIP-aanpak steeds vaker dienst als relatietherapie. In een relatie ontstaan conflicten. Conflicten, zowel uitgesproken en uitgewerkt als niet benoemd, kunnen tot verliezen leiden. Deze onderliggende verliesaspecten komen vaak minder in beeld. De SCHIP-aanpak is een onconventionele benadering. Er wordt niet slechts gefocust op de realiteit van het ontstane conflict maar ook naar hetgeen wat verloren is gegaan.

 

Auteurs Tineke Rodenburg en Leoniek van der Maarel hebben in 2016 het boek "Vechten voor je scheiding, schipbreuk geslaagd" geschreven, waarin de SCHIP-aanpak uitvoerig wordt uitgelegd. Deze aanpak wordt inmiddels veelvuldig toegepast bij echtscheidingen en relatieproblemen.

 

Er wordt gewerkt op basis van een tarief van €150,- (incl. 21% btw) per sessie (sessie: 1.5 uur).

In totaliteit kan worden uitgegaan van gemiddeld 14 á 15 sessies voor een SCHIP-traject.